Ni več nevtralnega para po neznanki X, ki bi ekvivalentno služil obema stranema ravnotežij, temveč je vsakdo sam postal izbrani par delovanja, ki je na začetku svojega udejanjenja.

Pred Jezusom je bila vertikala XY nevtron z dvema YX nevtrinoma. To je 360° oziroma 24. In svet je bil krog. In krog je bil v nevtronu.

Jezus je z daritvijo življenja razpolovil krog na 12. In za 360° je bilo potrebno sožitje ali 270° z dveh strani. Kajti v vertikali XY nevtron se je nevtrino razdelil na X in Y in kot nevtrona je padel na 270°.

S spoznanjem pa je 12 razpolovljeno na 6 XY nevtrona ali na kot 225°, kajti nevtrino se je drugič polariziral na X in Y.

In človek je le še sam v sebi nevtralen vendar je po drugih ali po samem sebi v spiralnem toku v končno stanje vertikale 180° ali nedeljive 3. V njej XY izgine in nevtrona in njegovih nevtrinov ni več, temveč nastopi živo razmerje 3 polaritet v 6 parih in 12 sekvencah večnega Gospoda.

  • Share/Bookmark

Padec zakonitosti

19.04.2018 | Komentiraj

V času Jezusa ga je Juda Iškarijot s poljubom izdal.

V času tem s poljubom leve in desne strani svojega čela
človek izdaja samega sebe v vseh treh zakonitostih zrcalnih projekcij.
A ne ve, da ima po Gospodu moč rušenja projekcij – kot bi rušil vesolje.

S poljubom to tudi stori
in zakonitosti začnejo padati kot domine.
In padajo v večnem krogu življenja,
ker ga nikomur ni podaril.

  • Share/Bookmark

Kot 225° je ogledalo ali druga stran lista, po katerem čas teče obrnjeno ali navznoter, ker je list prej, preden je. To povzroča valovanje in konstanto hitrosti c ali impulz obstoja, saj druga stran iz obeh strani lovi list, ki ga ni. In posledica je čas, ki lovi prostor porojenega stvarstva.

Ali povedano drugače: če uganeš luč, tudi prostora ni več, kajti z lučjo ugasneš prostor kot v črnih luknjah vesolja enostranega zastoja.

Tako so valovanja utrip srca vesolja, vesolje maternica (črna tvar) in črne luknje v vesolju srčni zastoji (črna sila), ki vse naokrog pospešujejo in drobijo utrip srca v spektre valovnih dolžin. Te se v begu pred zastojem z druge strani podvojujejo, kot bi prepognil list papirja v matematične zaokrožitve + ali – 270° ali spiralo vertikale rojevanja ali umiranja potom enostranih valovanj, ki izpostavljajo matematična pravila vedno le od izvora v neskončnost. Tako je potom dvostranih kombinacij + in – magnetizma porojena zakonitost zakonitosti ali svet atomov – svet v svetu lastnih zakonitosti.

Da bi stvarstvo ubežalo spirali in obstalo, drugič prepogne list zrcala v zaokrožitev 270°, z obeh strani v 360°, in porodi tretjo zakonitost – zakonitost v zakonitosti neke zakonitosti, katere vrh je človek.

In človekova usoda prištevanje ali odštevanje svoje prisotnosti.

  • Share/Bookmark

Čeprav si rojen prej, preden si
in zato umrljiv,
si rojen.

Zato ne išči svojega rojstva v vsem naokrog,
temveč ga dopusti le pri sebi,
kajti ko čas obrne knjigo življenja v pravo smer,
te najde v njej.

Iz zrcala boš vstopil v svet,
kateri je zate pripravljen po Jezusu, ki te čaka kot brata
prihajajočega iz obrnjenega sveta.

Torej, v ogledalu si rojen,
ne išči smisla svojega v ogledalu pred seboj,
da ne boš dvakrat izgubljen,
temveč nosi križ svojega ogledala in se raduj,
kajti dan prihaja, ko se ogledalo tvoje razprši iz dveh strani
in stal boš v stvarnosti kot stojiš sedaj.

  • Share/Bookmark

Dvoje rek

15.04.2018 | Komentiraj

Ves svet sveta človeka v svetu tem
je le upodobljeni duh na račun drug drugega,
medtem ko je sam svet zrcaljeni duh po matematičnih pravilih.

In človek vlada človeku s prepričljivostjo
in ne z matematično točnostjo kot je to v naravi.

A skozi dvoje rek mora prepluti človek,
da bi našel in sprejel svoj temeljni izvor.
Preko deroče reke poljubnosti
in preko uzakonjenih brzic življenja,
da bi spoznal da je bil le sen v snu
in se prebudil v stvarnosti.

  • Share/Bookmark

Ni druge večne zakonitosti vesolja
kot zaupanje, ki medsebojno splete gnezdo življenja.

Ko prestopaš lastno mejo samokontrole
in stopaš v par, kot Jezus z Bogom v puščavi,
zapuščaš vertikalo kot maternico, v katero si ujet,
in vodi te par na zaupanje.

In ko je vzpostavljeno dvostrano zaupanje,
vertikala izginja in prihaja vstajenje.

  • Share/Bookmark

Mleko življenja

13.04.2018 | Komentiraj

Ker je z Jezusom in še nekom v notranjosti pridobljen in fiksiran kot 45°,
torej ravnotežje 50:50 kota 90°,
začenja delovati pravilo tridimenzionalne delitve,
v kateri nihče v duši dopušča +30° osnove 90° v duhu,
in nekdo v duši odvzema -30° osnove 90° v duhu.

Nihče z nikomer v duhu podvaja razliko, 2 x 30° = 60°,
in višek med njima je mleko življenja.
Nekdo z nekom v duhu izničuje razliko, 2 x -30° = -60°
in tema je osnova Boga med njima.

Zato, kdor je po sebi posreden – sam sebi paren oziroma deljen na dva –
je z drugimi po Gospodu razkosan na tri.
Kdor je po sebi neposreden – sam sebi neparen oziroma deljen na tri –
je z drugimi paren in po Gospodu množen na tri.

  • Share/Bookmark

Trije prenosi

4.04.2018 | Komentiranje onemogočeno

Ker je Gospod sam po sebi pravilo mnogostranosti ali 360° (Q), je latentno ogledalno deljen na pravilo izhodišča ali 180° (X, črna tvar) in na pravilo povratne informacije ali 90° (Y, črna sila). To je dvakratna zrcalna delitev vsega nepojavnega stvarstva.

Ko je z delitvijo ustvaril prvo pojavno stvarstvo, je Q prenesel iz mnogostranosti nepojavnega stvarstva v enostranost pojavnega stvarstva: iz 360° na 180° in posredno pravilo izhodišča X iz 180° na 90° ter pravilo povratne informacije Y iz 90° na 45°. To je prvi prenos.

Ko je Jezus umrl na križu, se je pregrinjalo pretrgalo na dvoje, kajti sprejel je smrt enostranega stvarstva X po povratni informaciji kota 90° torej po pravilu Y 45°. In generalno pravilo Q se je preneslo drugič, iz 180° na 90°. V njem je ravnotežje deljeno na troje, to je na kot 30°.

Zdaj se po spoznanju sprejema smrt stvarstva po kotu 30°, ki gre kot nedeljivi delec v prištevek ali odštevek kotu 90°. Kdor sprejema smrt, se mu prišteje v 120° (90° + 30°), kdor se ohranja živega, se mu odšteje v 60° (90° – 30°).

In večno troedino pravilo vzame tvoj delec v izračun in deli se svet vstajenja (3 x 120° = 360°) in svet pogube (3 x 60 = 180°).

  • Share/Bookmark

V tujih globinah

21.03.2018 | Komentiranje onemogočeno

Človek je pripravljen storiti vse,
da bi bil prepoznaven
in da bi obstal pred tujimi lici.

Pa vendar obstane resnično le tisti,
ki sebe prizna v globinah duha,
kajti v tujih globinah je jutranja ptica, budilka srca.

  • Share/Bookmark

Edini popoln podatek

19.03.2018 | Komentiranje onemogočeno

Jezus je dejal: »Pojdi in stori, kar si se namenil,«
in s tem sprejel edini popoln podatek tega sveta,
kajti le eno je gotovo –
vsaka luč, ki gori, nekoč ugasne.

Le v tem je gotovost enakosti v vsem pred licem Gospoda.
In v sprejetju tega edinega dejstva večni mir pred licem svojim.

Nikogar ni, ki mu to ne bi uspelo pred Gospodom,
a premnogi tega ne zmorejo pred licem svojim.

Pa vendar, ko bo zmogel to še vsaj nekdo,
bom Jaz vstal na veke po njegovem licu
in on po mojem, govori Jezus.

  • Share/Bookmark