Vsak je sam prva in zadnja priča svojega življenja

30.09.2010 | Komentiranje onemogočeno


Na tem svetu nisi nikomur dolžan ničesar,
niti ni nihče tebi dolžan ničesar.
Kajti vsak je sam prva in zadnja priča svojega življenja,
in sam je odgovoren za neskončni unikat, ki ga nosi v sebi.

  • Share/Bookmark

Neskončen original

29.09.2010 | Komentiranje onemogočeno

Človek nosi v sebi neprecenljivo in neskončno vrednost. To je njegovo življenje. Človek sam je neskončen in neponovljiv original in to dejstvo bi moral spoštovati z vsem svojim bistvom. Kajti ta original je kot bilka, ki se bori za preživetje v človeku. In človek bi moral to bilko negovati in jo obraniti pred zmrzaljo, to [...]

  • Share/Bookmark

Leva brez desne in desna brez leve

27.09.2010 | Komentiranje onemogočeno

Čas in prostor sta osnovni dimenziji stvarstva, predpogoj obstoja. Obstajata vzporedno drug ob drugem, vendar ne vesta drug za drugega, saj med seboj nimata nobene stične točke, nobenega skupnega imenovalca. Prostor je namreč samo leva, čas pa samo desna stran.
Med njima ni ravnotežja, saj sta drug drugemu največje možno nasprotje. Kot nasprotji, nasprotna si pola [...]

  • Share/Bookmark