Človeka vedno določa zunanje določilo, nihče se ne more določiti sam. Šele ko človek sprejme določilo nad seboj, se mu iz nove osnove odpre tihi svet njegove notranjosti.
Na tem svetu je človek lahko le na poziciji, ki mu jo določijo drugi. Svoje pozicije namreč nima še nihče. Kajti celotno stvarstvo je sestavljeno po pravilu zrcaljenja [...]

  • Share/Bookmark