Nevidne meje

21.01.2012 | Komentiranje onemogočeno

Človek v vseh razmerjih omejuje le samega sebe, vendar svoje meje projecira na soljudi in situacije in njih krivi za svoje omejitve. V bistvu pa samemu sebi ne dovoli dihati. Samo v odnosu, kjer dva drug drugemu dovoljujeta mesto, je človek svoboden in meje izginejo.
Te samoomejitve so nevidne meje, ki se jih človek ne zaveda. [...]

  • Share/Bookmark

Vso stvarstvo je manifestacija vnaprej dane celote

4.01.2012 | Komentiranje onemogočeno

Osnova vsega je celota, ki je dana vnaprej in obstaja prej, preden je. Vse stvarstvo je manifestacija oziroma delitev te celote na frekvence. Umrljivi smo zato, ker smo delitev celote in utelešamo deljeni čas.
Vsaka delitev predstavlja gravitacijsko razmerje, magnetizem pa je razmerje celote: sonce je pravilo celote oziroma magnetizma, planeti pa pravilo delitve oziroma gravitacije.
Človek [...]

  • Share/Bookmark