Med življenjem in smrtjo

22.05.2013 | Komentiranje onemogočeno

… na končni točki razvoja narave, je rojen človek, 50% ujetnik lastne narave ali podzavesti. Črna luknja pomeni 100% ujetništvo ali 100% smrt, neživa narava od 99 do 75% ujetosti in živa narava od 75 do 50% ujetosti-človek. Vsa živa narava ima spiralno DNK, v kateri skuša uravnati smrt in obstati kot življenje. Vendar narava [...]

  • Share/Bookmark

Bočna in lična stran človeka

21.05.2013 | Komentiranje onemogočeno

Vsak človek v sebi nosi svojo bočno in svojo lično stran. V svoji osnovi je človek iz boka ali iz strani, njegova duša pripada tretjinskemu pravilu, z lično stranjo ali s svojo podobo, ki pripada četrtinskemu pravilu, pa človek brani svoj obstoj.
Dokler braniš svojo podobo, te lahko vsak obrne iz tvoje osnove ali bočne strani [...]

  • Share/Bookmark

Dva pogleda, drug drugemu nevidna

19.05.2013 | Komentiranje onemogočeno

Vse, kar je ustavljeno v času, je živ fluid.
Človekovo življenje je razpeto med dve popolnoma ločeni, pa vendar neločljivo povezani pravili – tretjinsko pravilo ali pravilo osnove in četrtinsko pravilo ali pravilo manifestacije. Med seboj sta ločena za kot 90 stopinj ali za četrtino in tako drug za drugega nevidna, pa vendar drug v drugem [...]

  • Share/Bookmark