Iz tišine se bo začelo vstajenje

31.03.2014 | Komentiranje onemogočeno


Tišina je dobila avtonomno pravico obstoja.
Doslej se je človek moral nenehno ohranjevati
v lovljenju lastnega ravnotežja med plus in minus.
Kolikor se je podzavestno držal svoje manifestacije v odnosu,
toliko ga je lastna manifestacija držala v šahu.
Ko dobi tišina pravico obstoja,
je kot bi človek dobil svoj kot pod soncem,
kjer se bo lahko spočil.
V tišini bo čutil mir onega sveta,
kar bo nepredstavljivo [...]

  • Share/Bookmark

Zunanji jaz in notranji jaz

30.03.2014 | Komentiranje onemogočeno

V človeku je en zunanji in neskončno notranjih jazov. Zunanji jaz je subjektiven, je vse kar človek planira v lastnih iluzijah. Notranji jaz je objektiven in je vezan na stvarnost.
Kadar človek posluša notranji jaz, mora izdati zunanjega. Če sledi zunanjemu, mora zatajiti notranjega. Kajti pravilo Gospoda je v osnovi enodimenzionalno in funkcionira zgolj po enem [...]

  • Share/Bookmark

Podarjeni čas

20.03.2014 | Komentiranje onemogočeno

Podarjeni čas je najlepši dar in le iz podarjenega časa se odpira prostor v vsej polnosti življenja.
Človek je nova dimenzija prostora. Kjer so ljudje vdani in si čas poklanjajo, se med njimi odpira nov prostor Gospodovega časa. Če človek živi svoj čas, bližnjemu jemlje tudi njegov čas.
Človek je imel svoj čas na voljo, da [...]

  • Share/Bookmark

Neskončnost notranjosti

17.03.2014 | Komentiranje onemogočeno

Človek ima enega zunanjega človeka in neskončno notranjih.
Kdor je stavil na zunanjega človeka, je ubil notranjega človeka. Sedaj zunanji človek odmira, zato tisti, ki je stavil na zunanjega človeka, pada v vedno večjo stisko.
Kdor se je zunanjemu človeku odpovedal, je nosil križ in stisko notranjega človeka, ki je bil doslej šibkejši od zunanjega, zato ga [...]

  • Share/Bookmark

Mir s seboj

9.03.2014 | Komentiranje onemogočeno

Nastopil je čas, ko tvoj mir ni več odvisen od soljudi in zunanjih situacij, ampak zgolj od tvojega dopuščanja le-teh. Na vseh poteh si le še v odnosu s samim seboj, kajti življenje umika ogledala po katerih je doslej funkcioniral ta svet – svet duha, duše in na koncu tudi telesa.
Sedaj imaš toliko miru, kolikor [...]

  • Share/Bookmark