Meje časa

30.11.2014 | Komentiranje onemogočeno

Ne veš, kje in kdaj ti čas postavlja meje. Če si na voljo, si pred mejo v predčasju in mir hodi s teboj. Če si pameten po svoji volji, si čez mejo v začasju, kjer vladata stihija in nemir.
Le tisti, ki ne postavljajo svojih meja, so v svoji vdanosti v predčasju in prijatelji med seboj. [...]

  • Share/Bookmark

Evolucija časa

29.11.2014 | Komentiranje onemogočeno


Čas je bil v začetku redek in čist kot čas v otroku,
zdaj se vse bolj gosti in maže.
Čas postaja vse gostejši in teče vse hitreje.
Ker ima vse manj prostora, vse bolj drvi.
Čas se ujame v oblikah, oblike so le ujeti čas.
Če bi hotel upravljati svoj čas,
bi moral stopiti iz časa ven.
Da bi lahko izstopil iz [...]

  • Share/Bookmark

Speča možnost življenja

25.11.2014 | Komentiranje onemogočeno

Le pridne roke, ki meljejo kamen poznajo pot… za njimi pa pot, ki vodi od tod.
Z vsako mislijo, z vsakim dejanjem in vsakim človekom človek ustvarja odnos in na polju danega nevede poraja  svoj svet. Na pragu je dan, ko bo vsak vstopil v ta svet.
Nekdo je živel pred očmi in po svoji vesti delal [...]

  • Share/Bookmark

Čas realizacije svobodne volje

23.11.2014 | Komentiranje onemogočeno

Bog je vse in nič. Ti si Njegov obraz in On je tvoja svoboda, ki postaja Tvoj obraz in Njegova svoboda. Tvoja svoboda je vse in nič in živiš, kakor hočeš, vendar, ko tvoja volja stopi iz vizije v realizacjo, nastopi čas Vsega in Niča.
V času vizije smo živeli svet neštetih smeri, svet neskončnih možnosti, [...]

  • Share/Bookmark

Otroci juter, otroci nevidnega sveta

22.11.2014 | Komentiranje onemogočeno

Ko človek umre, odide v svet včeraj. Vendar človek ne ve, da z vsakim dnem odhaja v svet včeraj. Le tisti, ki dopušča neznanko porojenega dne, ima moč zapustiti človeka včeraj, ima moč pozabiti lasten spomin in odpreti mesto živemu življenju. Le tako človek ustvarja kontakt z živim življenjem.
Vse, kar je živelo obliko, se izgublja [...]

  • Share/Bookmark

Edini gradnik človeka

17.11.2014 | Komentiranje onemogočeno

Vse do sedaj se je Stvarnost delila zate, da bi jo mogel spoznati, jo zmogel dopustiti in na tej poti poroditi človeka. Bolj kot toliko bi se ne mogla razdeliti. Kdor se je v imenu stvarnosti razdelil, zdaj stvarnost v njem sestavlja človeka, kdor je razdeljeno stvarnost v imenu svojega sveta delil, je razčetveril danost [...]

  • Share/Bookmark

Poslednja oblika soočenja je brezoblični Gospod

15.11.2014 | Komentiranje onemogočeno

V vsaki obliki pred teboj je lice Gospoda. V drevesu, ptici, sočloveku. Človek kot poslednja oblika v celoti pokriva Gospodovo pravilo, zato je v odnosu s sočlovekom človek najbolj direktno soočen z Gospodovim licem.
Na tem svetu je človek preko soljudi in odnosa do vsega, kar ga obdaja, lahko spoštoval Gospodovo lice. Hkrati pa ga je [...]

  • Share/Bookmark

Tvoj list svobode

9.11.2014 | Komentiranje onemogočeno

List svobode je tvoj, a veter Gospodov
V človeku vedno govori svoboda, če ima človek moč zanjo. Prvi vzgib je vzgib duha, je vzgib svobode. Zanj sta potrebna vdanost in pogum.
Človek mora znati obvladati svojo svobodo ali svobodo popolne neznanke, ki mu je dana z vsakim trenutkom življenja. Kajti svobodo lahko ubiješ v duhu, če nimaš [...]

  • Share/Bookmark

Čas odmevov

2.11.2014 | Komentiranje onemogočeno

Projekcije
Nič še ni bilo resnično porojeno. Vse stvarstvo je zgolj projekcija – zrcaljen neobstoj in vsak prištevek je zgolj negativ lastnega odštevka. Resničnost se skozi razvezo projekcije po vzvratnem postopu šele poraja. Na tem svetu je imel človek dve možnosti: lahko je pristal na dejstvo, da je tudi sam zgolj projekcija, ki išče svoj izvor [...]

  • Share/Bookmark