Biti viden

23.03.2016 | Komentiranje onemogočeno

Kadar človek gleda, lahko gleda v stvarnost ali v iluzijo. Le kdor je trd do sebe, zre v sliko stvarnosti, ki je na začetku bleda, a se ostri z globino zavedanja.
Če nekaj stoji preblizu očem, človek gleda skozi in si izza mesta stvarnega predmeta ustvari podobo, v katero zre.
Pogled človeka se bistri z razčlenitvijo predmeta [...]

  • Share/Bookmark

Nevidna sila

19.03.2016 | Komentiranje onemogočeno

Osnovna prisotnost nikoli ni bila izgubljena, osnovo nosi vsak v sebi, zato je ni potrebno iskati nikjer. Ta osnova je tvoj mir, je tvoje ravnotežje, če pristajaš nanjo in je ne prevajaš v monolog s samim seboj.
Čas se je formiral in v človeku dopolnil svoj krog. Človek je popolna odslikava časa, v njem se je [...]

  • Share/Bookmark

Skrito breme

13.03.2016 | Komentiranje onemogočeno

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem, ker sem krotak in v srcu ponižen in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme lahko.«
Vse, kar je samo s seboj obteženo, bo tonilo v času, vse, kar bo bremena [...]

  • Share/Bookmark

Struga življenja

6.03.2016 | Komentiranje onemogočeno

Mesto povratne informacije
Si nosilec povratne informacije, po tebi se vse vrača k izhodišču.
Kdor ne postavlja pravil, postaja pravilo. Kdor se izmika pravilom življenja, postavlja svoja poljubna pravila. Vdan človek ne postavlja pravil izhodišča, postavlja jih samovoljen. Vsako postavljeno pravilo je smrt. Če si pripravljen sprejeti pozicijo, jemlješ pravilo nase in postajaš pravilo povratne informacije, postajaš [...]

  • Share/Bookmark