Dve načeli

31.01.2017 | Komentiranje onemogočeno


»Naj levica ne ve, kaj dela desnica«,
torej nezavedajočega lahko iz hipnotičnega sna tostranega sveta
prebudi vsak desni, ki ga je dovolil.
A desni, ki živi na račun nezavedajočih
po levih pada v moreči sen hipnotičnega stanja nevidnega sveta.
Tako se bo delil ta svet,
iz nevidnega v vidno in obratno,
na vekov veke.
In levi bo vstal po dveh načelih,
po njemu, ki [...]

  • Share/Bookmark

Daritev za celoto

30.01.2017 | Komentiranje onemogočeno


Po naravni poti teži vsak čas nekega dogodka
v zaokrožitev ali v sinhronizacijo
z dogodkom leve in desne kot pri matematičnih vzorcih.
Človek je edina naravna zaokrožitev ali porojena točka samozavedanja,
dogodek nekega časa znotraj časa nekega dogodka.
A zavedanje ga deli v čas nekega dogodka
in njegova leva ali desna polovica telesa se nahaja vedno pri drugih
kot pri kolektivnih igrah:
če igralci [...]

  • Share/Bookmark

Zavetnik

29.01.2017 | Komentiranje onemogočeno


Če bi se človek povsem zaprl in ogradil od drugih,
bi imel za svojim zidom le enega zavetnika –
smrt v samem sebi.
Vsakdo se opira na nekaj, če ne drugače, pa na samega sebe, vendar je to najslabša opora, saj ima v samem sebi človek najmanj kontrapunkta, najmanj razlike. In ko nastopi smrt in je človek samemu [...]

  • Share/Bookmark

Zaokrožitev

22.01.2017 | Komentiranje onemogočeno


Skrivnost rojstva je skrivnost zaokrožitve drug v drugem.
Vse oblike so se zaokroževale druga v drugi in zato vstajale in obstale kot rojstvo novega. Le človek se je rodil z zavestjo, po kateri lahko svoje rojstvo zapusti in odpre krog drug drugega in tako pokrije rojstvo vseh oblik, ki so druga v drugi nevede iskale drugo [...]

  • Share/Bookmark

Mea Culpa (video)

14.01.2017 | Komentiranje onemogočeno

  • Share/Bookmark

Navidezno rojstvo

4.01.2017 | Komentiranje onemogočeno


Navidezno rojstvo je edini človekov problem.
Uravnotežil ga je Jezus Kristus s smrtjo na križu.
S pokritjem smrti rojstvo, ki je bilo prej preden je bilo, izginja.
A vse kar je bilo kdajkoli rojeno – tudi drevesa, vode in polja –
ostaja za večne, ki so rojstvo dopustili vsemu,
svoje pa opustili vedoč, da jih sploh še ni bilo.

  • Share/Bookmark

Obljuba življenja

1.01.2017 | Komentiranje onemogočeno


Neznanka se dotika vsega, razen enega samega – tebe, ki vstopaš vanjo.
Zaupanje se dotika dvojega – tebe, ki vstopaš v drugega,
kolikor zapuščaš samega sebe
in drugega, ki vstopa vate, kolikor zapušča sebe samega.
Razumevanje zadeva le enega – tebe samega, a vstopa vate le toliko,
kolikor odhajaš od sebe
in ne more do tebe, kolikor stopaš v svoje korake.
Dokler [...]

  • Share/Bookmark