Skrivnost vesolja

27.10.2017 | Komentiranje onemogočeno

Skrivnost vesolja ni eksplozija ali veliki pok, temveč implozija ali veliki vdor. Zenit vdora je sedanjost – horizont, gladina oceana, ki iz vsake točke svojega pogleda seže neskončno vertikalno, v globine brez dna, v nepojavnost. Vse, kar je lažje od vdorne sile, splava na površje kot ribičevi plovci in se udejanji v sedanjost kot pojavnost.
Vendar [...]

  • Share/Bookmark

Labirint

22.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Najbolj nemočna od vsega, a le v njej moč rojstva tvojega –
tvoja prisotnost, čista kot studenec,
če je ne kališ s slikami sebe nekoga,
ker ne zmoreš pristati na to, da si brez vsega…
…a le brez vsega se v brezno stopiti da.
In le iz globin smrti lahko daljine stečejo v bližine
in drug drugega vzamejo smrti.
Čas spoznanj je [...]

  • Share/Bookmark

Ogledalo časa in prostora

19.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Ko gledamo v druge in vse okrog nas,
gledamo v lastno asimetrijo.
Kot bi gledali v ogledalo,
ki nas manifestira preko drugih.
A ko v sprejetju, da nas ni
in da smo sami edini manko
vseh pojavnosti ogledala časa in prostora,
ki nam le-te reprezentira,
se svet obrne.
In tu pred nami stoji prav vse,
kar je že vedno stalo.
…le oči so gledale v ogledalo.

  • Share/Bookmark

Milina večne stvarnosti

17.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Še tako velika mojstrovina ali v nebo vpijoče čustvo
ne odtehta majhnega vzgiba,
ki tvoji prisotnosti pokloni dlani,
da lahko pobožajo spomin.
A dokler spomini plešejo med seboj,
jim vsakdo na svoj način daje takt,
ne vedoč, da je tudi sam med njimi,
dokler ga nekdo ne vzame v par z živimi dlanmi prisotnosti.
Šele takrat se zaveš, da spominov ni in jih [...]

  • Share/Bookmark

Vsa spoznanja

11.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Vsi odnosi so odklonski:
zamisli si, da se srečaš s samim seboj kakor s tujcem.
Mar se ne bi sodil po pravilu svojem?
A univerzalni zakon je kakor laserski žarek,
ki je vedno v vsem precizen,
ker nima odklona lastne sodbe.
Torej, če te ni, si laserski žarek življenja.
In življenje žarek tvoj.

Vsa spoznanja nam služijo le zato,
da bi lastne zakone življenja [...]

  • Share/Bookmark

Brezmejni prostor med dvema mejama

10.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Vsakdo je v svojem bistvu isti
in v nebistvu ali svobodni volji drugačen.
A vsi na meji šestega dne v brezmejnem pasu
med deželo istih in drugačnih.
S potnim listom osmine, ki je izven
in ni člen ogledalne celote ali faktor delitve
temveč je osnovni kamen množitve.
In naša identiteta neznanka te osmine,
ki ji manjka par množitve.
Zato v sedmem dnevu ali brezmejnem [...]

  • Share/Bookmark

Skrivnost moči zank življenja

8.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Vse okrog tebe je kot zgodba v kateri je vse ujeto v zaporedje osnovnih elementov. Le človek, poslednje bitje, ni ujet v zaporedje osnovnih elementov (Bog je sedmi dan počival), temveč v zaporedje sestavljanke duše, katero vsak – hoče ali noče – sestavlja v svojo sliko. In slike so kot film duha neke dobe.
Le človek [...]

  • Share/Bookmark

Sprejeta nepojavnost

7.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Vse in vsakdo obstaja na račun nečesa manjkajočega.
Vendar v tem računu primarni in sekundarni (prostorski in časovni)
ustvarjata plus ali minus magnetizme v gravitacijah manjkajočega.
Torej, vsak pojav je forma in manifestacija manjkajočega
kot navita ura, ki se ob svojem času izteče v nepojavnost.
A nepojavnost ena in edina skrivnost zavedanja
in zavedanje skrivnost večnega življenja.
Kajti le sprejeta nepojavnost v [...]

  • Share/Bookmark

Krog edinega sveta

5.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Zamisli si čas človeka po Gospodu –
kot ura v uri neke ure,
torej tri ure naložene druga na drugo kot ena.
Vdani tečejo zrcalno
v odpuščanju vsem drugim v protismeri kazalcev (predčasje),
lastni v smer kazalcev (začasje).
Ko glede na polnoč eni in drugi odtečejo šest ur,
se tretja ura po krčenju izniči
in ostane le še ura v uri.
In ko vdani [...]

  • Share/Bookmark