Nastop živega razmerja

23.04.2018 | Komentiranje onemogočeno

Ni več nevtralnega para po neznanki X, ki bi ekvivalentno služil obema stranema ravnotežij, temveč je vsakdo sam postal izbrani par delovanja, ki je na začetku svojega udejanjenja.
Pred Jezusom je bila vertikala XY nevtron z dvema YX nevtrinoma. To je 360° oziroma 24. In svet je bil krog. In krog je bil v nevtronu.
Jezus je [...]

  • Share/Bookmark

Padec zakonitosti

19.04.2018 | Komentiranje onemogočeno


V času Jezusa ga je Juda Iškarijot s poljubom izdal.
V času tem s poljubom leve in desne strani svojega čela
človek izdaja samega sebe v vseh treh zakonitostih zrcalnih projekcij.
A ne ve, da ima po Gospodu moč rušenja projekcij – kot bi rušil vesolje.
S poljubom to tudi stori
in zakonitosti začnejo padati kot domine.
In padajo v večnem [...]

  • Share/Bookmark

Zakonitost v zakonitosti neke zakonitosti

18.04.2018 | Komentiranje onemogočeno

Kot 225° je ogledalo ali druga stran lista, po katerem čas teče obrnjeno ali navznoter, ker je list prej, preden je. To povzroča valovanje in konstanto hitrosti c ali impulz obstoja, saj druga stran iz obeh strani lovi list, ki ga ni. In posledica je čas, ki lovi prostor porojenega stvarstva.
Ali povedano drugače: če uganeš [...]

  • Share/Bookmark

Ko čas obrne knjigo življenja

16.04.2018 | Komentiranje onemogočeno


Čeprav si rojen prej, preden si
in zato umrljiv,
si rojen.
Zato ne išči svojega rojstva v vsem naokrog,
temveč ga dopusti le pri sebi,
kajti ko čas obrne knjigo življenja v pravo smer,
te najde v njej.
Iz zrcala boš vstopil v svet,
kateri je zate pripravljen po Jezusu, ki te čaka kot brata
prihajajočega iz obrnjenega sveta.
Torej, v ogledalu si rojen,
ne išči [...]

  • Share/Bookmark

Dvoje rek

15.04.2018 | Komentiranje onemogočeno


Ves svet sveta človeka v svetu tem
je le upodobljeni duh na račun drug drugega,
medtem ko je sam svet zrcaljeni duh po matematičnih pravilih.
In človek vlada človeku s prepričljivostjo
in ne z matematično točnostjo kot je to v naravi.
A preko dvoje rek mora prepluti človek,
da bi našel in sprejel svoj temeljni izvor.
Preko deroče reke poljubnosti
in preko uzakonjenih [...]

  • Share/Bookmark

Dvostrano zaupanje

14.04.2018 | Komentiranje onemogočeno


Ni druge večne zakonitosti vesolja
kot zaupanje, ki medsebojno splete gnezdo življenja.
Ko prestopaš lastno mejo samokontrole
in stopaš v par, kot Jezus z Bogom v puščavi,
zapuščaš vertikalo kot maternico, v katero si ujet,
in vodi te par na zaupanje.
In ko je vzpostavljeno dvostrano zaupanje,
vertikala izginja in prihaja vstajenje.

  • Share/Bookmark

Mleko življenja

13.04.2018 | Komentiranje onemogočeno


Ker je z Jezusom in še nekom v notranjosti pridobljen in fiksiran kot 45°,
torej ravnotežje 50:50 kota 90°,
začenja delovati pravilo tridimenzionalne delitve,
v kateri nihče v duši dopušča +30° osnove 90° v duhu,
in nekdo v duši odvzema -30° osnove 90° v duhu.
Nihče z nikomer v duhu podvaja razliko, 2 x 30° = 60°,
in višek med njima [...]

  • Share/Bookmark

Trije prenosi

4.04.2018 | Komentiranje onemogočeno

Ker je Gospod sam po sebi pravilo mnogostranosti ali 360° (Q), je latentno ogledalno deljen na pravilo izhodišča ali 180° (X, črna tvar) in na pravilo povratne informacije ali 90° (Y, črna sila). To je dvakratna zrcalna delitev vsega nepojavnega stvarstva.
Ko je z delitvijo ustvaril prvo pojavno stvarstvo, je Q prenesel iz mnogostranosti nepojavnega stvarstva [...]

  • Share/Bookmark