Trije prenosi

4.04.2018Komentiranje onemogočeno

Ker je Gospod sam po sebi pravilo mnogostranosti ali 360° (Q), je latentno ogledalno deljen na pravilo izhodišča ali 180° (X, črna tvar) in na pravilo povratne informacije ali 90° (Y, črna sila). To je dvakratna zrcalna delitev vsega nepojavnega stvarstva.

Ko je z delitvijo ustvaril prvo pojavno stvarstvo, je Q prenesel iz mnogostranosti nepojavnega stvarstva v enostranost pojavnega stvarstva: iz 360° na 180° in posredno pravilo izhodišča X iz 180° na 90° ter pravilo povratne informacije Y iz 90° na 45°. To je prvi prenos.

Ko je Jezus umrl na križu, se je pregrinjalo pretrgalo na dvoje, kajti sprejel je smrt enostranega stvarstva X po povratni informaciji kota 90° torej po pravilu Y 45°. In generalno pravilo Q se je preneslo drugič, iz 180° na 90°. V njem je ravnotežje deljeno na troje, to je na kot 30°.

Zdaj se po spoznanju sprejema smrt stvarstva po kotu 30°, ki gre kot nedeljivi delec v prištevek ali odštevek kotu 90°. Kdor sprejema smrt, se mu prišteje v 120° (90° + 30°), kdor se ohranja živega, se mu odšteje v 60° (90° – 30°).

In večno troedino pravilo vzame tvoj delec v izračun in deli se svet vstajenja (3 x 120° = 360°) in svet pogube (3 x 60 = 180°).

  • Share/Bookmark

KomentarjiKomentiranje je onemogočeno.

Ime(obvezno)

e-pošta(obvezno)

Spletna stran

Govori odkrito

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !