Vsakdo nosi v sebi oči prvine, latentne oči, ki bodo v trenutku nastopa povratne informacije spregledale. Ali bodo to oči neobvladane zveri ali oči porojenega človeka, je odvisno od poslednjega boja, v katerem se spopadamo s prvino v sebi. Kajti v vsakem spi kača, princip samoohranitve, ki vse izbriše, da sebe ohrani.
Ostal je le boj [...]

  • Share/Bookmark


Vsi zakoni življenja, ki jih doživljamo osebno,
čakajo razmerja, da bi lahko zaživeli v živo,
kajti dokler jih živimo skozi lastno ogledalo,
jim ne zaupamo dovolj –
kot ne zaupamo lastnemu otroku,
da bi storil to in ono za nas.
Šele, ko zaupanje preseže lasten dvom,
zajadramo kot ptica v nevidnem vzgonu
visoko nad planine.

  • Share/Bookmark

Dvojni impulz

21.05.2018 | Komentiraj

Binkošti pomenijo prejeti impulz z druge strani (povratna informacija) po Jezusu, ki ga je Jezus prejel po Gospodu tretji dan ob vstajenju in ga še danes lahko vidiš kot odtis v torinskem prtu. A impulz, ki prihaja bo dvojen, kajti ne bo več določila kaj je ta in kaj ona stran, temveč bo eno postalo [...]

  • Share/Bookmark

Nit življenja

20.05.2018 | Komentiraj

So niti življenja in so niti preživetja. Niti preživetja so evolucijske, dedne, nagonske… Nalagajo se ena na drugo skozi čas. Vedno, ko se nekaj ne izniči popolnoma, se pojavi nova nit preživetja. Kajti osnova Gospoda je smrt (plus in minus vedno rezultirata nič) in karkoli se ne odšteje do ničle, pusti za sabo razliko, nit [...]

  • Share/Bookmark

Učitelj

19.05.2018 | Komentiraj

Otrok je majhen in življenje v njem veliko,
a človek odrašča sam v svoji samoumevnosti
in življenje postaja majhno v njem velikem.
Le eden je učitelj – samoumevnost življenja, a človek v svoji samoumevnosti daleč od življenja.
Kajti nihče več se ni pripravljen ukloniti Njemu, ki z očmi časa riše, a v prostoru briše vse dokaze za seboj. In [...]

  • Share/Bookmark


Žival gleda drugo stran s svoje strani,
in človek svojo z druge strani.
Zato žival vidi samoumevnost in ničesar mimo samoumevnosti.
Le človek edini zre z očmi samoumevnega
in zato gleda mimo vsega samoumevnega,
vse dokler ne zapusti svojega pogleda.
Tako le tisti, ki zapusti človekova obzorja tostranega,
zaživi na obzorjih mnogostranega,
ki se porajajo znotraj, iz malega v veliko –
medtem ko zunaj [...]

  • Share/Bookmark

Linija nič

15.05.2018 | Komentiraj


Linija nič globoko v nas samih in v vsej naravi,
ki se manifestira kot sedanjost, je izven vsega,
pa vendar maternica misli
horizontalno vertikalnega preloma prostora in časa,
ki jo je Jezus s svojo daritvijo razprl iz pravila 1D v pravilo 2D oziroma v križ.
In posameznost v njej razmerje, ki išče ravnotežje
in projicira točko pred linijo ali za njo.
Torej [...]

  • Share/Bookmark

Obrat

14.05.2018 | Komentiraj


Veliki v očeh drugih
bodo postali mali v lastnih.
In mali v očeh lastnih
bodo postali veliki v očeh drugih.
In zbežali bodo izpred njih oči
kot beže daljine od bližin.

  • Share/Bookmark


Minil je čas prekrižja. V njem nagoni z magnetizmi privlačnosti z ene strani spajajo nova navidezna razkrižja (življenja), a so vsa minljiva (smrtna), kajti ker nimajo druge strani, ki bi jih dejansko razkrižala, vedno znova padajo nazaj v prekrižje lastne strani.
Vsa narava deluje po pravilu prekrižja, zato razkrižuje – plodi in deli, a vsako novo [...]

  • Share/Bookmark

Prebujenje srca

8.05.2018 | Komentiranje onemogočeno


Človek je človeku le nasmejana tema tega časa,
vse večja in vseobsegajoča,
v vseh medijskih oblikah,
in vode človeškega srca vse globlje in temačne
umirajo od žeje v prvinah.
Človek tega časa
z dlanmi in srcem črne luknje magnetizma
vlači človeka po temi v temo brezmej
in kruh vsakdanji človeškega srca
od lakote umira v prvinah.
Le še človek je človeka sit do dna
in bruha [...]

  • Share/Bookmark
Starejši zapisi »