Koraki v korakih

30.05.2018 | Komentiranje onemogočeno


So koraki in v korakih so koraki tvoji,
pa tega ne veš.
Je hodila in hodila je svetloba in tema,
pa tega ne veš.
Ko stopiš, hodi v korake svoje
in ne kot tujec v korake tuje,
ki jih le tema minljivosti pušča za seboj.
Če korakov ni, postoj popotnik, da se ti izrišejo,
da bi življenje stopalo v tvoj korak
in ti v [...]

  • Share/Bookmark

Razveza tujca v sebi

29.05.2018 | Komentiranje onemogočeno


Blagor človeku,
ki v tem času izgublja moč uveljavljanja svoje volje pri drugih
in to dejstvo sprejema,
kajti razvezal se bo tujca v noči.
In blagor človeku,
ki v tem času klone pred seboj, ker nima več izmere po nikomur
in to dejstvo sprejema,
kajti razvezal se bo tujca v sebi.

  • Share/Bookmark

Razplet

28.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

Celota je enaka eni enini, X, ki se po ogledalu ali zaokrožitvi (tukaj-tam-tukaj) manifestira kot tri tretjine in po zaokrožitvi z drugo stranjo kot šest šestin. In ena, ki ostaja na tej ali oni strani kot sedem sedmin.
Če starta zaokrožitev iz zrcalne slike Y namesto iz X, se ogledalo podvoji in se ista celota manifestira [...]

  • Share/Bookmark

Prevlada notranjih pravil življenja

27.05.2018 | Komentiranje onemogočeno


Po pravilih tega sveta je vdanega povozil vsakdo,
ki je gradil svojo moč in imel jo je toliko,
kolikor krutosti je premo sorazmerno uveljavljal.
Vdani je v upanju v oni svet nosil svoj križ
vse do današnjih dni prevlade notranjih pravil življenja
kjer krutega povozi nevidno pravilo drugega sveta
v katerega pač ni verjel, le koristil ga je v pravilih moči [...]

  • Share/Bookmark

Čas približevanja

24.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

Vsakdo nosi v sebi oči prvine, latentne oči, ki bodo v trenutku nastopa povratne informacije spregledale. Ali bodo to oči neobvladane zveri ali oči porojenega človeka, je odvisno od poslednjega boja, v katerem se spopadamo s prvino v sebi. Kajti v vsakem spi kača, princip samoohranitve, ki vse izbriše, da sebe ohrani.
Ostal je le boj [...]

  • Share/Bookmark

Zakoni življenja

22.05.2018 | Komentiranje onemogočeno


Vsi zakoni življenja, ki jih doživljamo osebno,
čakajo razmerja, da bi lahko zaživeli v živo,
kajti dokler jih živimo skozi lastno ogledalo,
jim ne zaupamo dovolj –
kot ne zaupamo lastnemu otroku,
da bi storil to in ono za nas.
Šele, ko zaupanje preseže lasten dvom,
zajadramo kot ptica v nevidnem vzgonu
visoko nad planine.

  • Share/Bookmark

Dvojni impulz

21.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

Binkošti pomenijo prejeti impulz z druge strani (povratna informacija) po Jezusu, ki ga je Jezus prejel po Gospodu tretji dan ob vstajenju in ga še danes lahko vidiš kot odtis v torinskem prtu. A impulz, ki prihaja bo dvojen, kajti ne bo več določila kaj je ta in kaj ona stran, temveč bo eno postalo [...]

  • Share/Bookmark

Nit življenja

20.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

So niti življenja in so niti preživetja. Niti preživetja so evolucijske, dedne, nagonske… Nalagajo se ena na drugo skozi čas. Vedno, ko se nekaj ne izniči popolnoma, se pojavi nova nit preživetja. Kajti osnova Gospoda je smrt (plus in minus vedno rezultirata nič) in karkoli se ne odšteje do ničle, pusti za sabo razliko, nit [...]

  • Share/Bookmark

Učitelj

19.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

Otrok je majhen in življenje v njem veliko,
a človek odrašča sam v svoji samoumevnosti
in življenje postaja majhno v njem velikem.
Le eden je učitelj – samoumevnost življenja, a človek v svoji samoumevnosti daleč od življenja.
Kajti nihče več se ni pripravljen ukloniti Njemu, ki z očmi časa riše, a v prostoru briše vse dokaze za seboj. In [...]

  • Share/Bookmark

Oči samoumevnega

16.05.2018 | Komentiranje onemogočeno


Žival gleda drugo stran s svoje strani,
in človek svojo z druge strani.
Zato žival vidi samoumevnost in ničesar mimo samoumevnosti.
Le človek edini zre z očmi samoumevnega
in zato gleda mimo vsega samoumevnega,
vse dokler ne zapusti svojega pogleda.
Tako le tisti, ki zapusti človekova obzorja tostranega,
zaživi na obzorjih mnogostranega,
ki se porajajo znotraj, iz malega v veliko –
medtem ko zunaj [...]

  • Share/Bookmark
Starejši zapisi »