Večna melodija Gospodove klaviature

29.10.2018 | Komentiranje onemogočeno

Če si življenje predstavljaš kot alikvote frekvenc iz izvora tišine in prvega tona odmeva, potem je človek ustoličen po petih tonih odmeva kvinte (C, D, E, F, G) kot šesta enota v funkciji dana na sedmi dan muziciranja.
In človekov svet v svetu ali odmev odmevov med nami iz dvanajstih tonov lestvic z višaji in nižaji [...]

  • Share/Bookmark

Razdalje časa v tebi

27.10.2018 | Komentiranje onemogočeno

©
Razdalje časa v tebi
Čas ne obstaja, obstajajo le razdalje.
Človek je edino bitje, ki se lahko zaključuje samo v sebi  in tako povečuje razdaljo v sebi z vsem, kar ne sprejme kot samega sebe.
A čas ne obstaja, so le razdalje približevanja in oddaljevanja med dvema točkama, navidezna razmerja dvojega v času in prostoru.
Ne obstaja minuta v [...]

  • Share/Bookmark

Poosebljanje

21.10.2018 | Komentiranje onemogočeno


Komercialno pomeni poosebljeno ali ogledalno,
podobno kot če bi otrok poosebil svojo mamo
in s tem izgubil vso okrilje in varnost toplega zavetja živosti duha.
A čas, ki nastopa, odpira troedinost duha sleherne ničle
in s tem poosebljenost samega sebe,
kot bi med dvema ogledaloma –
ki jih ohranja vsakdo sam s poosebljanjem –
nastajal hologram brez dimenzij
ali večna podoba samega sebe [...]

  • Share/Bookmark

Svet duha, dokončnega dejstva popolne točnosti

19.10.2018 | Komentiranje onemogočeno


Človekov svet se ohranja potom konflikta.
Umrljivo telo narekuje brezmejni konflikt
in borbo za obstoj brez pravil razmerja
po vzoru valovanj.
Duša je pravilo zaokroženih razmerji v nasprotju
potom centra ali satelita
in zavedanje določilo razmerja.
Udejanjen duh je krogla v razmerju na neskončno
ali okrog obrnjena neskončnost brezna
kakor neskončna krogla obrnjena v dokončnost.
Svet, ki ga je živel človek pred Jezusom,
je bil svet [...]

  • Share/Bookmark

Nasprotja vseh nasprotovanj

18.10.2018 | Komentiranje onemogočeno


Nekdo uveljavlja svojo voljo vse naokrog
in živi od reakcij nasprotne strani.
Drugi je na voljo vsemu
in nosi križ samovoljnih.
A nasprotja vseh nasprotovanj
se izlivajo kot reka v ocean
in duh bo voljo samovoljnih uveljavljal
večno brez nasprotja
in tonili bodo v brezno brez reakcij.
In duh bo voljo vdanih razplamtel
kot polja maka brez nasprotja
in jih oblekel v nova oblačila večnosti.

  • Share/Bookmark

Tvoja stvarnost

17.10.2018 | Komentiranje onemogočeno


Vse in vsakdo pred teboj je tvoja stvarnost.
Ko boš ves obstal pred njo
in ko nekdo bo ves obstal pred teboj
brez oblačil predstavnosti o sebi,
bo življenje stalo pred teboj
in ti pred življenjem svojim.

  • Share/Bookmark

Vsota vsot

15.10.2018 | Komentiranje onemogočeno


Največ kar lahko stvarstvo pogoji,
je summa summarum,
vsota vsot, ki jo je zmožen realizirati le človek,
ki je soočen s trojstvom ogledala sum:
v valovanju, kroženju in krogli.
A prvi ki je pogojil summo summarum
izven vsega je Božji sin.
In ko se drugič pogoji summa summarum,
bo vstal po točni izmeri izven vsega.

  • Share/Bookmark

Nezavedajoči

11.10.2018 | Komentiranje onemogočeno


Vse pred teboj te vodi v nezavedanje,
kajti ne poznaš trenutka pred seboj.
Vse za teboj te obrača vase,
v svet tvojega zavedanja.
A le nezavedajoči bodo zrli
iz oči v oči večnega življenja.

  • Share/Bookmark

Tretje v tebi

7.10.2018 | Komentiranje onemogočeno


Tretje v tebi je tvoj jaz.
Dovoli mu živeti!
Ne muči ga z delivcem tri
kot te muči ves ta svet
in ne z delivcem dve svojega srca,
temveč mu dopusti eno in edino
in se spočij v njem.

  • Share/Bookmark

Brezdomec si, ki išče

6.10.2018 | Komentiranje onemogočeno


Brezdomec si, ki išče dom, mater in očeta.
V svojem bistvu tretji
in če zmoreš tretjega sprejeti v sebi in živeti,
si to ti v vsakomur izmed nas.
Če živiš drugega z nekom ali nečem,
si s tretjim v sporu v samem sebi,
kot da je na vseh poteh teptano tvoje srce.
Če živiš prvega, s ponosom teptaš svojo dušo in telo,
a [...]

  • Share/Bookmark
Starejši zapisi »