Skrivnost vesolja

27.10.2017 | Komentiranje onemogočeno

Skrivnost vesolja ni eksplozija ali veliki pok, temveč implozija ali veliki vdor. Zenit vdora je sedanjost – horizont, gladina oceana, ki iz vsake točke svojega pogleda seže neskončno vertikalno, v globine brez dna, v nepojavnost. Vse, kar je lažje od vdorne sile, splava na površje kot ribičevi plovci in se udejanji v sedanjost kot pojavnost.
Vendar [...]

  • Share/Bookmark

Zgradba vertikalne sedanjosti

28.06.2017 | Komentiranje onemogočeno

Zgradba vertikalne sedanjosti sestoji iz nevtrona ali summe summarum dveh nasprotij in nevtrina ali čiste neodvisne ničle. Ker čas teče obrnjeno glede na prostor, se nevtrino pojavi pred dogodkom in formira dogodek v katerem sam v trenutku nastopa dogodka izgine, čeprav ga dogodek sumira kot ničlo znotraj nevtralne ničle.
Po pravilu obrnjenega zaporedja je možna intuicija, [...]

  • Share/Bookmark

Luknje v času

14.05.2017 | Komentiranje onemogočeno

Vso vesolje je le luknja v času. Obstaja namreč kot prištevek nekega odštevka oziroma na račun odvzetja točno enake enote na drugi strani – kolikor je na tej strani prostora v plusu, je na drugi strani časa v minusu. S pogleda prostora vesolje predstavlja prištevek ali polnost, ki jo lahko ponazorimo s kroglo, s pogleda [...]

  • Share/Bookmark

Matematika stvarstva

30.04.2017 | Komentiranje onemogočeno


Osnova ali duh je neskončnost vseh možnih nasprotij. Lahko bi jo ponazorili z matematičnim vzorcem, ki ima lahko nešteto možnih form in oblik. Je popolno matematično pravilo, ki narekuje formo vsem oblikam stvarstva. Če bi osnova ne bila točno določeno pravilo ali zakonitost, bi bilo vesolje popoln kaos poljubnih pravil in bi ne bilo urejeno [...]

  • Share/Bookmark

Vertikala naravnih oblik

28.03.2017 | Komentiranje onemogočeno


Prešla je vertikala duševnih odslikav,
iz vertikale naravnih oblik se poraja novi svet iz ničle.
Božja matematika nosi v osnovi funkcijo vsega in niča. Manifestira se po pravilu treh delitev na dveh vertikalah: v vertikali naravnih oblik so to valovanja (plus-minus), atomski svet (center-orbita) in živa narava vse do človeka (rojevanje-umiranje), v vertikali duševnega sveta pa zavedanje [...]

  • Share/Bookmark

Pobegli svet narave, dvakrat pobegli svet človeka

26.03.2017 | Komentiranje onemogočeno


Pobegli svet narave, dvakrat pobegli svet človeka…
odsev in odsev odseva osnovne matematike Boga.
Vertikala je osnova življenja, ki deluje kot mandala – simetrični vzorec, celota dveh nasprotij. Ta matematični izračun nasprotij je prosto energetsko stanje, predpogoj vsega. Vertikala se manifestira dvakrat: prvič po naravi, drugič po odnosu človeka, v duševnih projekcijah. Narava je od statičnega stanja [...]

  • Share/Bookmark

Razmerje danosti človeka

2.11.2016 | Komentiranje onemogočeno


Življenje je razmerje časa in prostora.
Čas je absolut nad vsem,
za vse in vsakogar enak, še neporojen,
a znotraj časa čas življenja vsake biti unikat
točno določenega razmerja časa in prostora.
Vsaka pojavna oblika je življenje z določeno hitrostjo časa v prostoru. Svetloba je znotraj največja, zunaj najmanjša, kar ji daje najmočnejši naboj hitrosti časa. Človek je znotraj najmanjši, [...]

  • Share/Bookmark

Beg od sedanjosti

29.05.2016 | Komentiranje onemogočeno

Dokler si reakcija v dlaneh Gospoda, se bori z njo, kajti ko ne bo več dlani, postaneš reakcija, če nisi postal dlan Gospoda.
Vsaka reakcija je nesprejetje. V osnovi si reakcija – nesprejetje, vendar v Gospodovih dlaneh sprejetja ali sedanjosti. Po Njegovih dlaneh veš za reakcijo in dokler veš, se lahko spopadaš z lastnim nesprejetjem.
Porojena smrt [...]

  • Share/Bookmark

Prostost

21.02.2016 | Komentiranje onemogočeno

Vse je skrajno preprosto, a hkrati skrajno zapleteno,
če človek vara samega sebe s potrjevanjem.
Živimo pametno nespamet v ogledalu nespametne pameti, a vse je le odsev vsevednih v očeh nevednih, le Zavest, ki ji daješ mesto, je neskončna in edina tvoja prostost.
Skrivnost valovanja je ujetost v odsev odseva, ki nima mesta, saj nima obstanka v svoji [...]

  • Share/Bookmark

Krog neskončne točnosti

11.10.2015 | Komentiranje onemogočeno

Gravitacije so poljubnosti nekega kroga ravnotežja na horizontali, v katerega se hipoma, čim se ravnotežje vzpostavi, naseli magnetizem kot gonilna sila tega ravnotežja. Magnetizem in gravitacija nista dve ločeni sili, ampak posledica obrnjenega zaporedja vzroka in posledice.
Gravitacija odpira, a obenem omejuje krog, ki ga magnetizem pogojuje. Magnetizem je nična sila, ki deluje le v krogu [...]

  • Share/Bookmark
Starejši zapisi »