Človekov svet se ohranja potom konflikta.
Umrljivo telo narekuje brezmejni konflikt
in borbo za obstoj brez pravil razmerja
po vzoru valovanj.
Duša je pravilo zaokroženih razmerji v nasprotju
potom centra ali satelita
in zavedanje določilo razmerja.
Udejanjen duh je krogla v razmerju na neskončno
ali okrog obrnjena neskončnost brezna
kakor neskončna krogla obrnjena v dokončnost.
Svet, ki ga je živel človek pred Jezusom,
je bil svet [...]

  • Share/Bookmark

Tkanina vesolja

5.10.2018 | Komentiranje onemogočeno

Ves prostor je le tkanina vesolja, ki se ne razprostira po velikem poku temveč teče v veliki iztek kot voda iz lijaka.
In veliki prt se naguba v vsaki sedanjosti različno, kajti vsaka pojavnost je enota kot posledica nekega vzroka, ki se išče v sleherni sedanjosti. Vsaka pojavna enota je deljena s količnikom tri kot posledica-vzrok-posledica [...]

  • Share/Bookmark

Tri konstante

3.10.2018 | Komentiranje onemogočeno

Konstanta C je le konstanta valovanj asimetričnih nasprotjih ujeta v nič. A ko zaokroži prvi atom, se v konstanti C porodi nova konstanta ali masa v magnetnem polju prve konstante. In tako planeti z lastno konstanto nič (0) krožijo okrog druge konstante z večjo maso vse do porajanja tretje konstante nič v niču nekega niča [...]

  • Share/Bookmark

Zakon zakonitosti večne tišine

14.06.2018 | Komentiranje onemogočeno

Ni izhodiščni ton A nad harmonijo, temveč je harmonija nadgradnja tona A po kvintnem krogu z višaji – pri človeku do šeste ali polovice kvintnega kroga.
Jezus je dopolnil kvintni krog do dvanajste in s tem uzakonil ton A od tam do tu nazaj ter odprl svet tišine kot Sin, ki je porodil Očeta. S tem [...]

  • Share/Bookmark

Razplet

28.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

Celota je enaka eni enini, X, ki se po ogledalu ali zaokrožitvi (tukaj-tam-tukaj) manifestira kot tri tretjine in po zaokrožitvi z drugo stranjo kot šest šestin. In ena, ki ostaja na tej ali oni strani kot sedem sedmin.
Če starta zaokrožitev iz zrcalne slike Y namesto iz X, se ogledalo podvoji in se ista celota manifestira [...]

  • Share/Bookmark

Dvojni impulz

21.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

Binkošti pomenijo prejeti impulz z druge strani (povratna informacija) po Jezusu, ki ga je Jezus prejel po Gospodu tretji dan ob vstajenju in ga še danes lahko vidiš kot odtis v torinskem prtu. A impulz, ki prihaja bo dvojen, kajti ne bo več določila kaj je ta in kaj ona stran, temveč bo eno postalo [...]

  • Share/Bookmark

Nit življenja

20.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

So niti življenja in so niti preživetja. Niti preživetja so evolucijske, dedne, nagonske… Nalagajo se ena na drugo skozi čas. Vedno, ko se nekaj ne izniči popolnoma, se pojavi nova nit preživetja. Kajti osnova Gospoda je smrt (plus in minus vedno rezultirata nič) in karkoli se ne odšteje do ničle, pusti za sabo razliko, nit [...]

  • Share/Bookmark

Linija nič

15.05.2018 | Komentiranje onemogočeno


Linija nič globoko v nas samih in v vsej naravi,
ki se manifestira kot sedanjost, je izven vsega,
pa vendar maternica misli
horizontalno vertikalnega preloma prostora in časa,
ki jo je Jezus s svojo daritvijo razprl iz pravila 1D v pravilo 2D oziroma v križ.
In posameznost v njej razmerje, ki išče ravnotežje
in projicira točko pred linijo ali za njo.
Torej [...]

  • Share/Bookmark

Nastop živega razmerja

23.04.2018 | Komentiranje onemogočeno

Ni več nevtralnega para po neznanki X, ki bi ekvivalentno služil obema stranema ravnotežij, temveč je vsakdo sam postal izbrani par delovanja, ki je na začetku svojega udejanjenja.
Pred Jezusom je bila vertikala XY nevtron z dvema YX nevtrinoma. To je 360° oziroma 24. In svet je bil krog. In krog je bil v nevtronu.
Jezus je [...]

  • Share/Bookmark

Zakonitost v zakonitosti neke zakonitosti

18.04.2018 | Komentiranje onemogočeno

Kot 225° je ogledalo ali druga stran lista, po katerem čas teče obrnjeno ali navznoter, ker je list prej, preden je. To povzroča valovanje in konstanto hitrosti c ali impulz obstoja, saj druga stran iz obeh strani lovi list, ki ga ni. In posledica je čas, ki lovi prostor porojenega stvarstva.
Ali povedano drugače: če uganeš [...]

  • Share/Bookmark
Starejši zapisi »