Praštevilo

4.06.2018 | Komentiranje onemogočeno


Absolutnost si, ujeta v relativnost lastnega odseva
ali razmerja s samim seboj, kakor vse kar obstaja.
Pa vendar edini, ki si v razmerju na vse, deljiv sam s seboj,
zato lahko svoje mesto izprazniš in postaneš mesto absolutnosti vsega.
Dokler ostajaš na svojem mestu, si znotraj razmerja z nekom relativen – sever ali jug, vzhod ali zahod. In tudi [...]

  • Share/Bookmark

Čas približevanja

24.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

Vsakdo nosi v sebi oči prvine, latentne oči, ki bodo v trenutku nastopa povratne informacije spregledale. Ali bodo to oči neobvladane zveri ali oči porojenega človeka, je odvisno od poslednjega boja, v katerem se spopadamo s prvino v sebi. Kajti v vsakem spi kača, princip samoohranitve, ki vse izbriše, da sebe ohrani.
Ostal je le boj [...]

  • Share/Bookmark

Učitelj

19.05.2018 | Komentiranje onemogočeno

Otrok je majhen in življenje v njem veliko,
a človek odrašča sam v svoji samoumevnosti
in življenje postaja majhno v njem velikem.
Le eden je učitelj – samoumevnost življenja, a človek v svoji samoumevnosti daleč od življenja.
Kajti nihče več se ni pripravljen ukloniti Njemu, ki z očmi časa riše, a v prostoru briše vse dokaze za seboj. In [...]

  • Share/Bookmark

Čas skeniranja

13.05.2018 | Komentiranje onemogočeno


Minil je čas prekrižja. V njem nagoni z magnetizmi privlačnosti z ene strani spajajo nova navidezna razkrižja (življenja), a so vsa minljiva (smrtna), kajti ker nimajo druge strani, ki bi jih dejansko razkrižala, vedno znova padajo nazaj v prekrižje lastne strani.
Vsa narava deluje po pravilu prekrižja, zato razkrižuje – plodi in deli, a vsako novo [...]

  • Share/Bookmark

Razdvojitev

5.03.2018 | Komentiranje onemogočeno


Vse v ogledalu je le podatek, refleksija časa ujetega v prostor,
ki se orientira le po sorazmerju, pa vendar ni ne živ, ne mrtev,
le podatek v vsakogar dlaneh.
Vsa narava je refleksija življenja ujetega v smrt. Vse mineva v čas, čeprav je že davno umrlo v svoj podatek, a dejstva smrti ni moglo sprejeti. Le človek, bitje [...]

  • Share/Bookmark

Oddvojen

31.01.2018 | Komentiranje onemogočeno


Čim si porojen, si oddvojen od stvarnosti,
a le skozi sočutja zapuščaš lasten krog krutosti
in skozi življenje vračaš življenje iz oddvojenosti v krog enega.
Ni sebičnost razlog oddvojenosti, oddvojenost je razlog sebičnosti, a težko se čez prepade sebičnosti hodi nazaj v eno stvarnost, stvarnost sočutja do vsega, enega z vsem.
Ni razlog nekompatibilnosti v neujemanju, pač pa oddvojenost [...]

  • Share/Bookmark

Nevedno

24.01.2018 | Komentiranje onemogočeno


Življenje je nevedno, poljublja vsakogar.
Le skromni mu vračajo poljube s svojo majhnostjo,
medtem ko veliki raje umirajo vase, kot da bi živeli karkoli,
v praznih domovih sanjajo poljube, a življenju poljub vzamejo.
Vsi lastniki sebe umirajo vase,
a vse v njih kontradiktorno nasprotuje umiranju.
Le manjši od življenja nevede umirajo v vse
in medtem ko pozabljajo nase, postajajo v sebi nihče,
pa vendar [...]

  • Share/Bookmark

Labirint

22.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Najbolj nemočna od vsega, a le v njej moč rojstva tvojega –
tvoja prisotnost, čista kot studenec,
če je ne kališ s slikami sebe nekoga,
ker ne zmoreš pristati na to, da si brez vsega…
…a le brez vsega se v brezno stopiti da.
In le iz globin smrti lahko daljine stečejo v bližine
in drug drugega vzamejo smrti.
Čas spoznanj je [...]

  • Share/Bookmark

Skrivnost moči zank življenja

8.10.2017 | Komentiranje onemogočeno


Vse okrog tebe je kot zgodba v kateri je vse ujeto v zaporedje osnovnih elementov. Le človek, poslednje bitje, ni ujet v zaporedje osnovnih elementov (Bog je sedmi dan počival), temveč v zaporedje sestavljanke duše, katero vsak – hoče ali noče – sestavlja v svojo sliko. In slike so kot film duha neke dobe.
Le človek [...]

  • Share/Bookmark

Nevidna luč

30.09.2017 | Komentiranje onemogočeno


V sebi nosiš luč večnosti. Ta je časovna, nevidna očem tega sveta, je čas skozi prostor in je prostor skozi čas, ki mineva in se odšteva, a ujetost ostaja.
Le človeku je dano, da na poti svetlobe z vdanostjo sprejema temo in tako ujetost obvlada ali na poti teme vsega, v čemer se odseva, postaja suženj [...]

  • Share/Bookmark
« Novejši zapisi
Starejši zapisi »